sunnuntai 23. marraskuuta 2014

Positiivinen työorganisaatio


Miltä tuntuisi työskennellä organisaatiossa, jossa on positiivinen ilmapiiri?
Organisaatio, jossa saisi tunnustusta, arvostusta ja positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä.
Organisaatio, josta huokuisi työstä nauttiminen, johdon ja henkilöstön välinen molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus.
Tutkimusten mukaan sunnuntai iltana ja maanantai aamuna ihmiset kokevat kaikkein eniten negatiivisia tunnetiloja, kuten ahdistusta, aggressiota, surua ja turhautumista. Vastaavasti positiivisia tunnetiloja kuten iloa, tyytyväisyyttä ja innostuneisuutta on kaikkein vähiten sunnuntai iltana ja maanantaina kun työviikko on alkamassa tai juuri alkanut. Tämä kertoo siitä, että iso osa ihmisistä ei ole innostunut työpaikan ilmapiiristä. Yleensä ihmiset kokevat eniten positiivisia tunnetiloja ja vähiten negatiivisia tunnetiloja perjantai iltapäivänä ja lauantaina työviikon loputtua. Voisiko sunnuntai iltana ja maanantaina kokea suorastaan innostusta työviikon alkamisesta? Ainakin teoriassa se on mahdollista.
Positiivisessa organisaatiossa yleinen ilmapiiri on avoin ja positiivishenkinen. Se ei tarkoita ylipositiivista suhtautumista asioihin, jossa kielletään ja tukahdutetaan surun ja turhautumisen tunteet ja koko aika esitetään iloista. Ei suinkaan. Positiivisessa organisaatiossa korostuu aitous. Työntekijät saavat kokea myös surua ja pettymystä, sillä nekin ovat inhimillisiä tunnetiloja.
Positiivisessa organisaatiossa keskitytään erityisesti onnistumisiin. Positiivisista suorituksista annetaan positiivista palautetta. Ihmisiä rohkaistaan kokeilemaan uutta, eikä epäonnistumista pelätä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ongelmia lakaistaisiin maton alle, ei suinkaan. Sen sijaan ongelmiin tartutaan rivakasti ratkaisukeskeisellä otteella. Tällaisessa organisaatiossa ei haaskata aikaa syyttelyyn, kuka on syyllinen, vaan fokus on miten tämä asia saadaan ratkaistua. Kyse on siis ajattelu- ja asennetavasta. Kukin voi aina valita oman asenteensa jo työpaikalle mennessä. Sen lisäksi, että positiivinen organisaatio on viihtyisä työpaikka työskennellä, on se myös tuloksellinen työpaikka. Positiivisen ilmapiirin ansiosta asiakastyytyväisyys paranee, työtehokkuus lisääntyy ja ylipäätänsä tuloksellisuus lisääntyy.

Huipputiimit


Huipputiimit eroavat usealla tavalla keskinkertaisista ja heikoista tiimeistä. Ei ole sattumaa, että tietyt tiimit saavuttavat erinomaisia tuloksia ja toiset taas jäävät keskinkertaiselle tasolle tuloksellisesti.

Huipputiimit panostavat paljon viestintään. Viestintä kulkee tiimin jäseniltä toisille avoimesti. Lisäksi tiimit ovat kanssakäymisessä runsaasti muiden tiimien ja organisaation sidosryhmien kanssa. Toiminta on erittäin läpinäkyvää.

Huipputiimeissä viestinnässä korostuu positiivishenkisyys. Positiivista palautetta ja rohkaisevia kommentteja on paljon enemmän kuin rakentavaa kritiikkiä saati negatiivista moittimista. Viestinnän perusohjesääntö on 5:1, eli jokaista rakentavaa kritiikkiä tai moitetta kohtaan tiimissä tapahtuu vähintään 5 positiivista palautetta tai kommenttia. Joissakin huipputiimeissä puhutaan jopa 17:1 suhdeluvusta. Viestintä on hyvin kannustavaa ja rohkaisevaa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö kehityskohteista puhuttaisi. Kyllä niistäkin puhutaan. Sävy ei kuitenkaan ole moittiva, vaan ratkaisukeskeinen. Pyrkimys löytää ratkaisu asiaan sen sijaan että aletaan syytellä jotakin.

Huipputiimeissä korostuu korkea vaatimustaso. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että organisaation ylin johto pelkästään asettaisi vaativia tavoitteita, vaan sitä, että tiimin jäsenet asettavat itselleen ja toisilleen korkean vaatimustason. Kun tiimin jäsenet eivät tyydy keskinkertaiseen suoriutumiseen nostaa se koko tiimin suoritustasoa. Vaikka tiimissä olisikin joku keskinkertaisen tason yksilö nostavat tiimin muut jäsenet heidän suoritustasoa esimerkillään, tuellaan ja ”tekemisen meininki” –hengellä. Mutta entä jos suurin osa tiimin jäsenistä tyytyisi keskinkertaiseen suoriutumiseen. Kuka / ketkä silloin nostaisivat tiimin suoriutumista kohti huipputasoa?